fbpx

Termeni si conditii

Drepturile de autor asupra intregului continut apartin in totalitate KINETO POWER.

Cei care acceseaza acest site web au urmatoarele drepturi:

 • explorarea continutului
 • reproducerea, traducerea sau utilizarea informatiilor publicate, numai cu indicarea sursei;
 • copierea sau tiparirea unor materiale in scop personal, fara comercializarea acestora;
 • inserarea in paginile proprii a unor legaturi catre acest site web (atunci cand legaturile sunt cuprinse in website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului KINETO POWER; inainte de a lua decizii pe baza informatiile continute in acest website suntet obligat sa luati legatura cu personalul nostru de specialitate.
 • KINETO POWER isi declina orice raspundere pentru continutul site-urilor la care aceasta pagina web face trimitere. Datele si informatiile sunt prezentate in site-ul KINETO POWER numai in scopuri informative. KINETO POWER isi rezerva dreptul de a modifica atat continutul, cat si structura site-ului in orice moment si fara preaviz. Serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru KINETO POWER si sunt proprietatea ei exclusiva.
 • Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site web, cu exceptia detinatorului sau legal – KINETO POWER precum si realizarea de link-uri, fara acordul prealabil al KINETO POWER, da dreptul unilateral si neechivoc ca KINETO POWER sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestor fapte.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul KINETO POWER cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Increderea dumneavoastra in serviciile si personalul nostru este una din principalele noastre preocupari. In acest, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire in intreaga noastra activitate.

KINETO POWER cunoaste importanta datelor dumneavoastra personale si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata informatiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in cadrul prezentelor Termeni si Conditii.

KINETO POWER este o persoana juridica romana, care are ca obiect principal de activitate organizarea expozitiilor, targurilor si congreselor.

KINETO POWER are sediul social in Suceava, Calea Unirii 25 Bis Policlinica Bethesda Suceava.

KINETO POWER respecta confidentialitatea tuturor clientilor nostri si confidentialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre si va trata/prelucra datele personale cu mare atentie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

KINETO POWER prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea KINETO POWER, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda servicii online, etc., prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere), participarea la tombole si concursuri.

Daca nu sunteti de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii nu utilizati niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizati datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii sa fie conditionate de furnizarea datelor dvs. personale.

KINETO POWER nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucreaza KINETO POWER?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restritionarea, blocarea, stergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile KINETO POWER, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

KINETO POWER va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal : numele si prenumele, telefon, e-mail, adresa IP.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre KINETO POWER, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

Clientii persoane fizice ai KINETO POWER (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii KINETO POWER (de ex. sedinte de masaj cadou), KINETO POWER va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor noastre.

Atunci cand achizitionati un serviciu furnizat de KINETO POWER, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor KINETO POWER , dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al KINETO POWER, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricand si fara sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale oferite de KINETO POWER.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

 • Derularea activitatii comerciale/contractuale a KINETO POWER;
 • Facturarea si incasarea valorii serviciilor KINETO POWER;
 • Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor
 • Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
 • Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
 • Activitati de audit si control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.

KINETO POWER va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa cu o cerere scrisa datata si semnata catre adresa office@kineto-power.ro .Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.